Verstopping riolering

Verstopping, de oorzaak en de oplossing hiervan.

Verstopping van riolering of andere afvoer, komt altijd ongelegen. Elk type verstopping heeft een andere aanpak, voor het ontstoppen hiervan . Een riool verstopping lossen wij op met hoge druk, maar als de situatie deze manier van ontstoppen, niet toe laat, dan lossen wij dit op, met speciale veren machines.

Een rioolverstopping begint meestal met een borrelend geluid in de afvoer, of een scherpe rioolstank in uw woning. Als dit het geval is, kunt u beter een rioolspecialist inschakelen, om U van deze rioolproblemen, af te helpen.

Een afvoerverstopping ontstaat vaak door zeep of vet resten. Dit gaat heel geleidelijk aan, tot op het moment de afvoer helemaal dicht zit. Vaak wordt er dan pas actie ondernomen. Eerst probeert men zelf de verstopping op te lossen met een veer of ontstoppingsmiddelen. Vaak echter is de verstopping zo hardnekkig, dat er een ontstoppingsbedrijf aan te pas moet komen. Een riool ontstoppingsbedrijf ontstopt uw riool of afvoer, met professionele apparatuur.

Een rioolverstopping kan ook diverse oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen dat er te veel materialen door het riool gespoeld zijn, die niet in de riolering thuishoren. Denk hierbij aan vochtige doekjes, verkeerd toiletpapier en vet. Deze verstoppingen kan Riooltechniek Tholen, normaal gesproken, betrekkelijk eenvoudig voor u oplossen. Het oplossen van deze rioolproblemen is meestal binnen 1 uur gebeurd, mits er geen breekwerk, of veel graafwerk moet worden verricht. Bijna al deze verstoppingen worden met hoge waterdruk, met verschillende spuitkoppen en freesen opgelost.

Ons advies is, nadat de riolering ontstopt is, een camerainspectie uit te voeren. Hierdoor kan worden achterhaald wat de oorzaak van de verstopping was, en daarmee een volgende riool onstopping worden voorkomen. Ook krijgt u in dat geval garantie op de uitgevoerde riool werkzaamheden, mits de riolering geen gebreken vertoond.

Door gebruik te maken van verschillende spuitkoppen, wordt de rioolverstopping eerst kapot gespoten, waarna wij met een andere spuitkop de rioolbuis geheel reinigen. Deze werkwijze van rioolreiniging doen wij tot aan de huisaansluiting van het hoofdriool. Afvoer of riool ontstoppen doen wij met verenmachines en waterdruk. Als waterdruk niet mogelijk is, lossen wij de verstopping op met verenmachines waarna we de afvoer reinigen met waterdruk. Een correcte rioolreiniging is van cruciaal belang om een eventueel volgende verstopping te voorkomen.

De ontstopping van de riolering kan diverse andere oorzaken hebben. Denk hierbij vooral aan:

Verzakking van het riool. Door de verzakking ligt het riolering niet meer met afschot, maar met tegenschot. Dit wil zeggen dat het rioolwater en vuil, niet meer langzaam naar het hoofdriool spoelt, maar naar het hoofdriool moet klimmen. Is de rioolverzakking niet te veel, zal het water wel in het hoofdriool terecht komen, maar het vuil blijft achter in de riolering, met het gevolg dat het vuil opstapelt, dus de riolering verstopt.

Breuk van de riolering. Regelmatig komt het voor dat wij tijdens camera inspectie een rioolbreuk ontdekken. Vaak is de oorzaak hiervan, een oude riolering . Tegenwoordig is de riolering van P.V.C., maar vroeger werden andere materialen gebruikt zoals gresbuis en andere steenachtige materialen. Deze materialen zijn zeer breukgevoelig.

Wortelingroei Ook een veelvoorkomende oorzaak van een rioolverstopping. Ons advies is, als er een oude riolering is, vervangen. Indien deze niet vervangen wordt zullen er verstoppingen blijven ontstaan. Ook komt het voor dat een P.V.C. riolering gebroken is. Dit kan gebeuren door, Inklinken van de grond, of verzakken van het pand, maar ook montagefouten kunnen hiervan de oorzaak zijn. Vaak komen deze problemen in nieuwbouw wijken voor. Gelukkig zijn deze oorzaken vrij eenvoudig te repareren.

Om het voor de klant en ons makkelijk te houden, vragen wij om na afloop van de werkzaamheden de verschuldigde bedragen, te pinnen op ons mobiel pinapparaat, of contant te voldoen.

Riooltechniek Tholen is ook vindbaar op de rioolspecialisten website.

Comments are closed.